Het wijkplatform in het kort:

  • Is er voor alle wijkbewoners.
  • Is een zelfstandig opererend orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan professionele partners die ook in deze buurt actief zijn.
  • Wil meer contact hebben met wijkbewoners om zo een juist beeld te kunnen vormen, van wat er speelt in de straat en de buurt.
  • Is geen klachtenbureau voor individuele gevallen, maar wil wel weten wat er in de buurt verbeterd kan worden.
  • Onderneemt niet overal zelf actie op, maar wil bewoners aanmoedigen dat zelf te doen en helpt (als het nodig is) bewoners op weg.
  • Stelt zich open voor vragen uit de wijk, maar wil ook met de straat of buurt zoeken naar oplossingen. Speelt een rol als een spin in het web tussen wijkbewoners, gemeentelijke overheid en andere instanties en streeft naar een gezonde samenwerking tussen bewoners en professionals.
  • Is zich bewust dat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid niet voor iedereen in de wijk zo maar bereikbaar is.
  • Is van mening dat er genoeg bewoners in de wijk zijn die wat willen doen en dat er ook bewoners zijn die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.
  • Zoekt samenwerking met (vrijwilligers)organisaties die ook in de wijken actief zijn.