Het wijkplatform 2021 bestaat uit:

Annie Huisman (voorzitter)                                                                                                                                    Thijs Visser                                                                                                                                                                      Madzy Madarbaks                                                                                                                                                        Joop stokkers                                                                                                                                                                  Sandor Godefrooi                                                                                                                                                          Joke Masalt                                                                                                                                                                      Marlot Niemijer (wijkregisseur)                                                                                                                                Muriël Winter (sociaal werker/opbouwwerker)  

                                                                            

Het wijkplatform houdt zich bezig met onderstaande 4 punten. 

  1. Communicatie
  2. Sociaal domein
  3. Fysieke leefomgeving
  4. De Koeberg