organogram wpf KoeBerg juli 2015

Spin in het web van het wijkplatform is het kernteam. Maandelijks komt het kernteam op maandagavond bij elkaar. Naast het kernteam zijn er vier werkgroepen die naar behoefte bij elkaar komen:

  1. PR (communicatie)
  2. SD (sociaal domein)
  3. FL (fysieke leefomgeving)
  4. De Koeberg