Als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden. Om zo betrokken te zijn bij jouw buurt!

Het wijkplatform (wpf) wil de leefbaarheid in de wijken Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg bevorderen door bewoners als regisseurs en experts van hun eigen leefomgeving te activeren om zo een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijken. Leefbaarheid in de wijken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid en kan in de ogen van het wpf alleen bestaan door inzet van burgers. Iedereen kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren. Het wpf wil ondersteuning bieden aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid/sociale samenhang. Het wpf neemt de verantwoordelijkheid niet over van de individuele bewoners maar ondersteunt hen bij het opstarten van burgerparticipatie. Het wijkplatform bestaat uit vrijwilligers (wijkbewoners), die op persoonlijke titel blijk geven van hun betrokkenheid met de wijk.