Het wijkplatform startte in mei 2007 onder voorlopig voorzitterschap van Welzijn Mensenwerk Meppel en bestond uit een afgevaardigde van Woonconcept en van de gemeente Meppel, een secretaris en natuurlijk diverse wijkbewoners. In maart 2007 verscheen de 1e wijkkrant die werd verzorgd door de gemeente Meppel. Via de wijkkrant werden bewoners van de wijken geïnformeerd over de ontwikkelingen die in de toekomst in de wijken zouden gaan spelen.

wpf eerste uur november2007 031

Wijkgericht werken kreeg binnen de Meppeler politiek steeds meer aandacht. Tijdens een van onze vergaderingen in 2007 werd ons “meedoen “als wijkplatform aan de maatschappelijke participatie vastgesteld. De gestelde doelen waren toen:

  1. Schakel tussen de wijken en de organisaties;
  2. Denken vanuit de wijken;
  3. Pro-actieve opstelling;
  4. Verbetering van de leefbaarheid stimuleren;
  5. Geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Het wijkplatform is steeds meer uitgegroeid tot een beweging met een eigen gezicht en met een eigen(wijze) koers. Niet afwachten welke vragen er vanuit instanties en organisaties op ons afkomen, maar zelf kansen zien en knelpunten signaleren. Om hier samen met buurtbewoners en professionals mee aan de slag te gaan.

In september 2013 nam voorzitter Joop Stokkers afscheid van het wijkplatform. Er brak een tijd aan waarin we als wijkplatform zoekende waren naar onze positie en doelen en een passende organisatievorm.

Begin 2014 werden drie werkgroepen opgericht (Sociaal Domein, Fysieke Leefomgeving en PR). Afstemming en regie vindt plaats in het kernteam. In het kernteam zitten de voorzitters van de werkgroep samen met nog andere wijkplatformleden. Het kernteam vergadert maandelijks en de werkgroepen naar behoefte. Sinds mei 2014 is Jolanda Kuiper voorzitter van het wijkplatform.