Ondergrondse container voor plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PMD)

In het winkelcentrum Koedijkslanden staat al enige tijd een container voor het storten van zakken met plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons (PMD). Alle inwoners van de gemeente Meppel mogen hiervan gebruik maken. U krijgt toegang met uw afvalpas. 

De container is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van hoogbouw. Zij kunnen op deze manier hun zakken met PMD snel kwijt. Bewoners van hoogbouw hoeven de zakken hier niet persé naartoe te brengen. Zij kunnen de zakken op de dag van inzameling ook aanbieden bij de ondergrondse container nabij hun appartementengebouw. De reiniging haalt plastic op op de woensdag in de even weken.  Ook bewoners van laagbouw, die hun PMD-container vol hebben, kunnen deze voorziening gebruiken. 

De container staat aan de Rembrandtlaan, vlakbij de ondergrondse voor restafval en bij de glas- en textielbakken. Meer informatie vind je op de site van de Gemeente Meppel.

In de Nieuwe Meppeler van 21 maart zit onze nieuwsbrief. Bomvol met leuk en interessant nieuws uit en over onze wijken. Je kunt de nieuwsbrief ook digitaal lezen, of een exemplaar ophalen bij de ondernemers in het winkelcentrum. Heb je geen nieuwsbrief gekregen, stuur dan een mailtje met je adres. Wij geven deze bezorgklachten door.

Om alvast naar uit te kijken; 20 mei! Met de hele wijk vieren we dat het nieuwe winkelcentrum af is, dat de appartementen bewoond zijn, dat het wijkplatform 10 jaar bestaat, dat De Koeberg haar deuren opent en dat het kunstwerk ‘De Praam’ in gebruik wordt genomen!

Op 1 febr 2017 zijn de sleutels van De Koeberg op feestelijke wijze overhandigd aan de gebruikers. Er wordt nu hard gewerkt aan de inrichting, zodat dit buurtontmoetingspunt zo snel mogelijk haar deuren kan openen.