Vanaf maandag 20 november wordt enkele dagen gewerkt aan enkele drainageleidingen in rabatstroken aan Bernagie, Egelantier, Ereprijs, Mensinge, Oldengaarde, Valeriaan, Watermunt, Weegbree en Wilgenroos om na te gaan of straat- en trottoirkolken hierop kunnen worden aangesloten als extra afvoer bij extreme regenval. Buurtbewoners hebben hiervoor knelpunten aangegeven. Uitgangspunt blijft dat hemelwater via de weg wordt afgevoerd naar het openbare water.