Vanaf maandag 20 november wordt enkele dagen gewerkt aan enkele drainageleidingen in rabatstroken aan Bernagie, Egelantier, Ereprijs, Mensinge, Oldengaarde, Valeriaan, Watermunt, Weegbree en Wilgenroos om na te gaan of straat- en trottoirkolken hierop kunnen worden aangesloten als extra afvoer bij extreme regenval. Buurtbewoners hebben hiervoor knelpunten aangegeven. Uitgangspunt blijft dat hemelwater via de weg wordt afgevoerd naar het openbare water.

Dinsdag 14 november wordt in de Nieuwe Meppeler onze nieuwsbrief bezorgd. Ook liggen er weer exemplaren bij diverse ondernemers in het winkelcentrum en in De Koeberg aan het Rembrandtplein. 

Omdat het wijkplatform 10 jaar bestaat, verschijnt er eenmalig een jubileumeditie van onze nieuwsbrief. Hij wordt huis aan huis bezorgd in de Nieuwe Meppeler en ligt bij diverse ondernemer en in De Koeberg. Je kunt hem ook op onze website lezen

De Koeberg aan het Rembrandtplein is vanaf nu geopend van maandag tot en met donderdag van 9.30-16.30 uur. Loop jij ook eens binnen voor een praatje of een kopje koffie?

De Berggierslanden is een wijk in Meppel waarvoor is gekozen om het hemelwater (=regen) dat op de daken van de huizen, verharding van privé tuinen en de openbare weg valt via de openbare weg laten afvoeren naar het openbare water van de wijk. Tevens bestaat de verharding voor een groot deel uit een dichte verharding, namelijk asfalt. Dit betekent dat er altijd ten opzichte van andere wijken in Meppel veel langer water op de weg blijft staan.
De gemeente Meppel wil onderhoud gaan doen aan de drainageleidingen die zijn aangebracht in de Berggierslanden. Een drainageleiding is een leiding waar je grondwater mee afvoert. Waarbij men wil onderzoeken of er straat- of trottoirkolken (putten) kunnen aansluiten op deze drainageleidingen. Dit zal alleen gebeuren waar het mogelijk is en waar extreem wateroverlast is na circa 2 uur na een regenbui waarbij tevens het regenwater niet kan weg vloeien na het openbare water. Want het uitgangspunt blijft dat het hemelwater via de weg wordt afgevoerd naar het openbare water.

De gemeente Meppel zoekt daarom informatie waar na circa 2 uur na een regenbui extreme wateroverlast op straat is, waarbij het water tevens niet kan wegvloeien naar het openbare water. Hierbij het verzoek om met foto’s en tekening(en) aan te geven waar na een regenbui extreme wateroverlast is waarbij het water niet kan weglopen.
Deze informatie kunt u sturen na de gemeente Meppel met volgende e-mail adres. postbus@meppel.nl met de volgende tekst waterprobleem Berggierslanden, ter attentie van de heren N. Ouaamar en H.A. van der Weide