nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de ‘Meppeler Courant huis-aan-huis’ in de Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingenberg. Ook liggen er exemplaren bij diverse ondernemers en in De Koeberg aan het Rembrandtplein.

Copy voor de volgende nieuwsbrief kun je mailen naar info@wijkplatformkoeberg.nl

2021: 

  •  

2020:

  •  

2019:

  •  

2018:

2017:

2016:

2015: